Πολιτική Απορρήτου – Πολιτική Cookies

Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους μέσω χρήσης της ιστοσελίδας μας, δηλώνουν ότι συναινούν και αποδέχονται την τυχόν επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής ή/και επικοινωνίας, την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών και συναλλαγών.

Η εταιρεία μας συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα κατά τα προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (GDPR) και στην σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων μόνο για τους ως άνω ρητά αναφερόμενους σκοπούς.

Το προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ πελατών χρησιμοποιούνται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της εταιρείας μας και δεν πρόκειται να διατεθούν σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό, με εξαίρεση μεταφορικές εταιρείες που τυχόν αναλάβουν την αποστολή παραγγελιών σας, καθώς επίσης και δικαστική ή άλλη δημόσια αρχή εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για νομικούς λόγους. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε προσφορές ή/και ενημερώσεις, μπορείτε να στείλετε σχετικό e-mail στη διεύθυνση info@tastsidou.gr.